stripe decor"We deliver great quality products"

 

 

Sunning Foods Fresh

Rice Stick Noodle
 

Fresh rice stick noodle

Made in Vancouver
Chemical free
Excellent tasting
Reasonable price

Wholesale and retail welcome

 

 

 

Bánh phở tươi lân đâu

tiên sản xuất

tại Vancouver

* Sản xuất hañg ngāy
* Đồ tươi nguyen chất
* Không có chất hóa học
* Bảo đảm thơm ngon
* Bán sỉ
* Có bán tại các siêu thị
  lơń cuả Vancouver


 

       
Copyright © 2006, Sunning Foods Inc.  All rights reserved.